Newsletter

Ankieta sondażowa

Podmioty wspierające

Członkowie klastra

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Doradztwo Obsługa biznesu
Białystok
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku istnieje od 1 października 1993 r. Jest najstarszą uczelnią niepubliczną w regionie oraz jedną z najstarszych w Polsce. Oprócz ośrodka w Białymstoku funkcjonuje Filia w Ełku i Wydział Zamiejscowy w Ostrowi Mazowieckiej. W 2012 r. w rankingach „Perspektyw”, „Rzeczpospolitej” oraz „Wprost”, WSFiZ uplasowała się na pierwszym miejscu w regionie wśród niepublicznych uczelni magisterskich. W 2012 r. Uczelnia zdobyła również tytuł Uczelni Liderów.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku istnieje od 1 października 1993 r. Jest najstarszą uczelnią niepubliczną w regionie oraz jedną z najstarszych w Polsce. Oprócz ośrodka w Białymstoku funkcjonuje Filia w Ełku i Wydział Zamiejscowy w Ostrowi Mazowieckiej. W 2012 r. w rankingach „Perspektyw”, „Rzeczpospolitej” oraz „Wprost”, WSFiZ uplasowała się na pierwszym miejscu w regionie wśród niepublicznych uczelni magisterskich. W 2012 r. Uczelnia zdobyła również tytuł Uczelni Liderów. WSFiZ oferuje zróżnicowaną strukturę kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycznych i technicznych. Oferta edukacyjna obejmuje studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach: zarządzanie, filologia angielska, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, ekonomia, informatyka, budownictwo, język rosyjski stosowany w biznesie oraz studia II stopnia (magisterskie) na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, filologia angielska, gospodarka przestrzenna. Wzbogaceniem oferty dydaktycznej są wykłady w języku angielskim. Spełnia to oczekiwania studentów polskich, a jednocześnie umożliwia uczelni przyjmowanie studentów z zagranicy. Poza programem Erasmus, w WSFiZ studiują obecnie studenci z Turcji, Indii, Rosji, Białorusi, Ukrainy. Ważnym uzupełnieniem działalności edukacyjnej jest szeroka gama tematyczna studiów podyplomowych i kursów dokształcających, z których korzysta już rocznie ok. 500 osób. Profesjonalne sale konferencyjne (440 i 120 miejsc) i wykładowe z wyposażeniem multimedialnym oraz pokoje gościnne, udostępniane są również podmiotom zewnętrznym na organizację konferencji, seminariów, imprez artystycznych.

Członkowie klastra turystycznego