Newsletter

Ankieta sondażowa

Podmioty wspierające

Członkowie klastra

REVIT Sp. z o.o.

Podlaskie Centrum Psychogeriatrii prowadzone przez REVIT jest specjalistyczną placówką medyczną świadczącą usługi z zakresu neurologii, psychiatrii i geriatrii. Ideą powstania naszego Centrum stała się potrzeba stworzenia miejsca kompleksowej opieki medycznej, udzielającego świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowanych specjalistów. Naszym głównym celem jest dbanie o zdrowie pacjentów poprzez zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie. Szczególny nacisk kładziemy na wszechstronną opiekę medyczną wykonywaną z dużą starannością oraz diagnostykę i leczenie w szerokim zakresie.

Członkowie klastra turystycznego