Newsletter

Ankieta sondażowa

Podmioty wspierające

Członkowie klastra

Podlaska Fundacja Sportu, Turystyki i Ochrony Przyrody SWT

Doradztwo
Białystok
Fundacja Sportu, Turystyki i Ochrony Przyrody powstała na początku 2013 r. Została założona w celu promowania walorów przyrodniczych i historycznych regionu, propagowania aktywnego wypoczynku poprzez sport, turystykę motoryzacyjną i edukację z poszanowaniem walorów przyrodniczych.

Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez: organizowanie i prowadzenie klubu zrzeszającego posiadaczy pojazdów 4x4 pod nazwą „Ściana Wschodnia Team”; organizację wypoczynku, aktywności sportowej i turystycznej; promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku; organizowanie rajdów, zawodów oraz imprez sportowych o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, promujących Podlasie; upowszechnienie wiedzy o świecie przyrody; działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego; organizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego. Do innych projektów realizowanych przez fundację zalicza się m. in. działalność charytatywna, pomoc społeczna, ratownictwo.

Członkowie klastra turystycznego