Newsletter

Ankieta sondażowa

Podmioty wspierające

Członkowie klastra

Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne „Golfstok”

Towarzystwo Sportowo Rekreacyjne Białostocki Klub Sportowy GOLFSTOCK to pasja i doświadczenie członków stowarzyszenia, którzy poprzez swoje zamiłowanie do gry w golfa chcą promować i upowrzechniać ten sport.
Głównymi celami stowarzyszenia są działania przyczyniające się do upowszechnianie kultury fizycznej na terenie swojego działania, wspomaganie i inicjowanie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków uprawiania kultury fizycznej oraz wszelkich form aktywnego wypoczynku, krzewienie zamiłowania do uprawniania sportu ze szczególnym uwzględnieniem gry w golfa, propagowanie gry w golfa jako właściwej formy sportu i rekreacji.
Od roku 2002 „Golfstok” jest zrzeszony z Polskim Związkiem Golfa. Jako jedno z niewielu stowarzyszeń w Polsce, nie posiada na swoim terenie pola golfowego. Członkowie klubu starają się pomimo to aktywnie uczestniczyć w turniejach organizowanych przez Polski Związek Golfa osiągając przy tym znaczące sukcesy w rankingach krajowych.
TS-R  Golfstok OD 2014 roku posiada pole treningowe w formie „driving range” oraz  zestaw stanowisk symulatorów do gry w golfa.

Członkowie klastra turystycznego