Newsletter

Ankieta sondażowa

Podmioty wspierające

Członkowie klastra

Towarzystwo Amicus

Obsługa biznesu
Białystok
Towarzystwo Amicus to dynamicznie rozwijająca się organizacja, której działalność od początku – od 1998 r. – związana jest z szeroko rozumianą tematyką Unii Europejskiej.
Członkami Stowarzyszenia są studenci i absolwenci uczelni wyższych, pracownicy naukowi,
przedsiębiorcy, działacze kultury.
Stabilna, wysoko wykwalifikowana kadra oraz szeroka sieć ekspertów i konsultantów stanowi olbrzymi atut organizacji. W zakres działalności statutowej Stowarzyszenia wchodzi działalność informacyjna, szkoleniowa, edukacyjna, wydawnicza, usługi doradcze. Towarzystwo Amicus posiada duże doświadczenie
w realizacji projektów unijnych.

Towarzystwo Amicus z powodzeniem realizuje projekty podnoszące kompetencje pracowników, wspierające ich rozwój zawodowy i osobisty. Organizacja jest zaangażowana w wiele projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego. Towarzystwo Amicus realizuje
projekty samodzielnie i przy współpracy z partnerami społecznymi z sektora NGO, uczelniami wyższymi, instytucjami otoczenia biznesu. Wszystkim swoim partnerom Towarzystwo Amicus oferuje profesjonalizm, wiedzę i pełne zaangażowanie.

Członkowie klastra turystycznego