O kampanii

Kampania „W sercu natury” ma na celu ukazanie i promowanie najmocniejszej strony województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, jaką są walory przyrodnicze i turystyczne.

 
 
W ramach kampanii prowadzone są działania promocyjne zarówno w mediach tradycyjnych jak i elektronicznych. Powstają m.in. spoty radiowe i telewizyjne, publikacje i audycje w wybranych mediach, a także przeprowadzona będzie kampania bannerowa w Internecie. Dodatkowo zostały stworzone profile w mediach społecznościowych takich jak: Facebook oraz YouTube, które będą prowadzone na potrzeby projektu. Poza zaprezentowaniem atutów krajobrazowych Podlasia oraz Warmii i Mazur, kampania obejmować będzie również promocję podmiotów świadczących swoje usługi w tym regionie.
 
Kampania prowadzona jest na rzecz Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej oraz podmiotów wchodzących w jego skład. Działania będą realizowane do kwietnia 2015 roku. 
 
Kampania powstała w ramach realizacji działań Projektu „Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej” nr PO PW 01.04.03-00-026/11, umowa nr PO PW 01.04.03-00-026/11-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i Współpraca.