Newsletter

Ankieta sondażowa

Podmioty wspierające

Członkowie klastra

Eurofirma Media Sp. z o.o.

Eurofirma Media świadczy kompleksowe usługi konsultingowe m.in. w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego, szkoleń pracowniczych, organizacji spotkań biznesowych (konferencji, kongresów, targów). Świadczymy również profesjonalne usługi wydawnicze.

Eurofirma Media jest współorganizatorem Międzynarodowego Konkursu EuroCertyfikat. EuroCertyfikat to prestiżowe, europejskie wyróżnienie, przyznawane podmiotom gospodarczym szczególnie wyróżniającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem.<br><br>Eurofirma Media jest realizatorem Programu Promocji Wschodniego Klastra Budowanego.

Na przestrzeni wielu lat działalności pomogliśmy podmiotom gospodarczym – mikroprzedsiębiorcom, firmom z sektora MSP, jak również dużym korporacjom – w pozyskaniu finansowania zewnętrznego z środków Unii Europejskiej, zarządzaniu, rozwoju marki i produktów.

EuroFirma Media świadczy usługi w następujących obszarach:
- kompleksowe przygotowane dokumentacji związanej z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w tym w szczególności ze środków Unii Europejskiej
- pozyskanie zagranicznych kontaktów/kontraktów
- tworzenie strategii firmy i produktu
- tworzenie kompleksowych kampanii reklamowych i PR
- budowanie i wdrażanie strategii e-marketingu (newsletter, mailing, banery)
- budowanie wizerunku przedsiębiorstwa
- budowanie strategii marki
- budowanie identyfikacji wizualnej, obejmującej logo, wizytówki, papier firmowy, teczki i inne materiały reklamowe.

Członkowie klastra turystycznego