Newsletter

Ankieta sondażowa

Podmioty wspierające

Członkowie klastra

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

Doradztwo Obsługa biznesu
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej istnieje od 1993 roku. Jest jednym z największych na uczelni. Ponad 120 nauczycieli akademickich kształci około 3 tysięcy studentów na pięciu kierunkach:
- zarządzanie - studia I i II stopnia,
- zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I i II stopnia,
- turystyka i rekreacja -  studia I i II stopnia,
- logistyka - studia I stopnia,
- politologia - studia I stopnia.

Wydział Zarządzania otrzymał certyfikaty «e-Jobs Label of Excellence» oraz «e-Jobs Observatory Seal of Market Compliance» gwarantujące jakość kształcenia zgodną z wymogami europejskich pracodawców. Studenci kierunku zarządzanie mogą kontynuować studia we Francji w ramach programu podwójnego dyplomowania z Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UHVC). W ramach programu Erasmus mogą także wyjeżdżać do ponad 20 krajów na świecie.
Z Wydziałem Zarządzania współpracują wybitni profesorwie z USA, Kanady, Litwy i innych ośrodków krajowych i zagranicznych. Nauczyciele akademiccy realizują liczne projekty naukowo-badawcze, między innymi projekt Foresightu technologicznego «NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii» , który jest próbą konstrukcji scenariuszy pożądanego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego w oparciu o innowacyjne technologie.

Przy Wydzale Zarządzania funkcjonuje Rada Przedsiębiorców, której celem jest:
•       współpraca w zakresie badań naukowych, wdrożeń,
•       tworzenie wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych,
•       opiniowanie przez przedsiębiorców programów kształcenia studentów,
•       współpraca w zakresie tematyki prac dyplomowych oraz praktyk i stażów studenckich
         w podlaskich przedsiębiorstwach.

Członkowie klastra turystycznego