Aktualności

DOTACJE UNIJNE-bezpłatna konferencja w Olsztynie

20-05-2015

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej zaprasza do udziału w konferencji pt. „Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej – dobre praktyki współpracy. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw województwa warmińsko – mazurskiego w perspektywie finansowej 2014-2020

Konferencja odbędzie się 27.05.2015 (środa), godz. 10:00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Ul. Jagiellońska 91a, 10-356 Olsztyn.

Celem przedsięwzięcia jest promocja dobrych praktyk Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej. Przedstawienie rezultatów realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2014, a przez to zaprezentowanie firm i instytucji zaangażowanych w kooperację w ramach Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej. Konferencja stanowić będzie także miejsce wymiany wiedzy i informacji na temat  szans rozwoju instytucji, firm i regionów poprzez szerzenie idei klasteringu.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, właścicieli firm i instytucji zainteresowanych rozwojem poprzez współpracę klastrową w oparciu o pozyskanie dotacji unijnych na rozwój i inwestycje. Przedstawione zostaną możliwości wprowadzania innowacji w nowej perspektywie finansowej UE. Specjaliści Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego udzielą Państwu bezpłatnych konsultacji w jaki sposób nawiązać i rozwijać współpracę klastrową, pozyskać dotacje, jak poprawnie przygotować firmę do nowej perspektywy i jak przedstawić projekt, aby mógł otrzymać wsparcie z funduszy unijnych.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 maja 2015 do godz. 16:00 na adres: lub pod numerem telefonu 600 199 853.

Udział bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.